top of page

Đây là một cuốn sách hữu ích để bạn có tư duy về 30 màu sắc – những màu đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật và đồ họa. Nội dung sách được sắp xếp theo phổ màu của từng màu nên người đọc dễ dàng tìm kiếm mọi thông tin.

Mọi màu sắc đều được ghi lại đầy đủ trong The Designer’s Dictionary of Color. Với biểu đồ hiển thị phạm vi màu, mọi thay đổi trong bảng màu; chi tiết lịch sử sáng tạo và các chi tiết xung quanh. 

Ngoài ra, Sean Adams còn đưa ra những ví dụ chi tiết và dễ hiểu; bao gồm cả những ứng dụng trong nghệ thuật và đời sống thực tế. Từ đó, giúp người đọc có thêm cái nhìn sâu sắc.

Sách The Designer’s Dictionary of Color – Sean Adams

780.000₫Giá
    bottom of page