top of page

Adobe Illustrator dành cho Chuyên gia Sáng tạo: Phát triển kỹ năng minh họa đồ họa vector và xây dựng danh mục thiết kế mạnh mẽ với Illustrator 2022

Về cuốn sách này Adobe Illustrator là một công cụ nghệ thuật dựa trên vector dành cho các sáng tạo trực quan. Nó là một công cụ tiêu chuẩn công nghiệp giúp bạn thiết kế từ ý tưởng đến khi hoàn thành, bao gồm quá trình hợp tác ngang hàng và phản hồi của khách hàng. Hoàn thành với các giải thích từng bước về các khái niệm thiết yếu và các ví dụ thực tế, bạn sẽ bắt đầu xây dựng sự tự tin khi nắm vững các phương pháp của các họa sĩ minh họa thành công trong ngành bằng cách khám phá các công cụ và kỹ thuật quan trọng của Adobe Illustrator. Bạn sẽ học cách tạo các đối tượng bằng các công cụ và phương pháp khác nhau trong khi gán các thuộc tính và hình thức khác nhau. Xuyên suốt cuốn sách, bạn sẽ củng cố các kỹ năng của mình trong việc phát triển các cấu trúc để duy trì tổ chức khi hình minh họa của bạn phát triển. Khi kết thúc cuốn sách Adobe Illustrator này, bạn sẽ có được sự tự tin cần thiết để không chỉ tạo nội dung ở định dạng mong muốn và dành cho đúng đối tượng mà còn xây dựng tác phẩm nghệ thuật vector bắt mắt dựa trên các nguyên tắc thiết kế vững chắc.

Adobe Illustrator for Creative Professionals: Develop skills in vector graphic i

999.000₫Giá
    bottom of page